Linka na plnenie veľkorážovej munície

šnekovacou metódou

KS-4 je automatizovaný, sofistikovaný systém navrhnutý pre presné a efektívne plnenie delostreleckej munície a mínometných bômb pomocou metódy šnekovania. Pozostáva zo systému modulov, ktoré tvoria základné prvky linky:

Modul Plnenia

Tento modul je zodpovedný za plnenie streliva výbušným materiálom. Tvorí systém nakladania a prípravy nábojov na plnenie.

Modul Frézovania

Tento modul vykonáva operácie na vytvorenie dutín pre zapaľovací systém vo vyplnených nábojoch. Je úzko spätý s plniacim modulom, pre zabezpečenie bezproblémovej integrácie.

Manipulačný a prepravný modul

Tento modul riadi pohyb nábojov v rámci systému, využíva mechanizmy na prenos nábojov medzi rôznymi fázami procesu.

Modul dávkovania výbušniny

Tento modul zabezpečuje presné dávkovanie výbušného materiálu do nábojov, v úzkej súvislosti s plniacim modulom.

Modul transportu výbušného materiálu

Tento modul zabezpečuje prepravu výbušného materiálu v rámci systému, prepravuje ho na vykurovací modul na reguláciu teploty.

Modul zohrievania výbušného materiálu

Tento modul pripravuje výbušný materiál na požadovanú teplotu pre plnenie. Úzko spolupracuje s dávkovacím modulom.

Modul Kontroly a Monitorovania

Tento centralizovaný modul riadi všetky funkcie stroja. Zahŕňa systém počítačového riadenia, bezpečnostných prvkov a kontrolu elektrických distribučných komponentov.

Vykurovací prípravný modul

Tento modul pripravuje vykurovací médiá na požadované teploty, zahrňuje teplotné kontrolné stanice pre konkrétne komponenty.

Modul Kontroly Kvality

Venovaný príprave vzoriek a vyhodnocovaniu kvality plnenia výbušnými látkami, zahŕňa systém deliacich a kontrolných zariadení.

Modul Odsávania Prachu

Tento modul riadi odsávanie prachu vzniknutého počas procesov, udržiava čisté a bezpečné pracovné prostredie.