PROFIL

DELTA DEFENCE, a.s., je autorizovaná vojenská výskumno-vývojová, producent originálneho vybavenia, opravárenská a predajná spoločnosť zaoberajúca sa vojenskou technikou prostredníctvom svojej vojenskej opravovne VOP Prešov už viac ako 30 rokov a má dlhoročné skúsenosti s opravami ťažkej pásovej a kolesovej techniky a inými produktami obranného priemyslu.

Spoločnosť bola priekopníkom v modernizácii techniky ozbrojených síl SR za účelom plnenia podmienok NATO. Vďaka bohatým predchádzajúcim skúsenostiam v oblasti exportu/importu, svojim vyškoleným personálom a vybavením umiestneným vo výrobnom závode v Prešove je spoločnosť kľúčovým partnerom pre zahraničné obranné spoločnosti pri projektoch modernizácie ozbrojených síl SR.

DELTA DEFENCE, a.s. je originálnym výrobcom modernizovaných raketometov RM 70/85 – teraz označených ako „Modular“ so schopnosťou použiť nosiče kontajnerov GRAD aj MLRS a muničných vozidiel,  v spolupráci s nemeckým DIEHL.

Spolupracovala s americkou spoločnosťou BAE SYSTEMS na návrhu, vývoji a výrobe prvých prototypov projektu MOKYS, zabezpečuje tiež integrovaný systém 3C do pancierových kontajnerov 1DPL a 1DPS na vozidlách Tatra a vo vozidle RG32M.

Oba projekty sú pre OS SR.

DELTA DEFENCE, a.s. má rozsiahle skúsenosti s výrobou, opravami a rekonštrukciami, ako aj generálnymi opravami východných obrnených pásových a kolesových vozidiel, ako aj dodávaním celého sortimentu náhradných dielov.

Od roku 2004 má spoločnosť zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001:2000 a certifikát zhody podľa SOŠ AQAP 2120:2005 na výrobu predmetov pre obranné účely ako aj certifikát podľa DIN EN 729-2 ako zváracie zariadenie.

Vzhľadom na skutočnosť, že DELTA DEFENCE, a.s. bola v rokoch 2011-2014 výkonným akcionárom Manurhin, Mulhouse, Francúzsko a prispela k obratu spoločnosti, je už viac ako 5 rokov vo výhradnom partnerstve s EXPLOSIA, Pardubice v oblasti propelantov a v roku 2017 získala závod na výrobu výbušnín Istrochem Bratislava, má naša spoločnosť skúsenosti v oblasti výroby a transferu munície a výbušnín pre civilné a vojenské účely, ako aj s výrobou výbušnín.

V súvislosti s vyššie uvedeným by sme chceli poukázať na výrobu našej licencovanej priemyselnej trhaviny s názvom AMONAL v ukrajinskom závode ZARYA.

Okrem vyššie uvedených možností ponúka DELTA DEFENCE, a.s. spoluprácu najmä v týchto oblastiach nasledovne:

a) opravy, renovácie, skladovanie náhradných dielov a kolesových a pásových vozidiel

BMP/BVP1, BMP/BVP2, BTR80,70, BRDM , T72,64,62,55, BM21/RM75, iné koleso príp. traťová technológia na požiadanie

b) vývoj a dizajn novej 152 mm munície

Vývoj a konštrukcia nového typu 152 mm munície pre delostrelecký systém 2A36 a 2C5 s použitím iného typu pohonnej hmoty s rovnakými parametrami ako pôvodná pohonná hmota pre muníciu Ž47

c) skladovacie priestory a zariadenia

Ponúkame súvisiace skladovacie a logistické služby v našich výrobných priestoroch, ktoré sa nachádzajú blízko hraníc s Ukrajinou. Na požiadanie vieme ponúknuť aj montážne a vybavenie.